ODSZKODOWANIA TURYSTYCZNE


Ubezpieczenie turystyczne to instrument finansowy, który pozwala nam zabezpieczyć się lub ograniczyć niebezpieczeństwo uszczuplenia naszego majątku w wyniku konieczności poniesienia nieprzewidzianych wydatków, które mogą się nam przytrafić podczas wyjazdu turystycznego. Dla przykładu, możemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego za:
- koszty poniesione w związku z uszkodzeniem ciała podczas wyjazdu turystycznego
- koszty poniesione w związku z akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą
- koszty poniesione w związku z transportem medycznym do kraju
- koszty poniesione w związku z towarzyszeniem osobie poszkodowanej która wymaga naszej opieki
- koszty związane z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, które sami będziemy musieli zapłacić za wyrządzone przez nas szkody podczas wyjazdu turystycznego
- koszty związane z naprawą uszkodzonym lub zakupem skradzionych nam rzeczy podczas wyjazdu turystycznego.
Wydatki te, za które będziemy mogli uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego mogą wystąpić równocześnie, tak więc w zupełności mogą przerosnąć nasze możliwości finansowe i bez uzyskania odszkodowania nie bylibyśmy ich w stanie ponieść. Można także uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego za utracone przedpłaty za wakacyjny wyjazd który nie doszedł do skutku lub też z tytułu wcześniejszego powrotu z wyjazdu.
Ubezpieczenia turystyczne są ubezpieczeniami dobrowolnymi a ich zasady ukształtowane są w OWU. Zawierają one postanowienia kształtujące odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej i wskazujące kiedy należny się odszkodowania a kiedy wypłata odszkodowania jest wyłączona.
W przypadku, gdy korzystamy z zorganizowanej formy wypoczynku, to na organizatorze takiej wycieczki spoczywa obowiązek ubezpieczenia jej uczestników ubezpieczeniem pozwalającym na ewentualne uzyskanie odszkodowań z tytułu NNW oraz zwrotu kosztów leczenia za granicą (KZL).
Ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą pozwala na uzyskanie odszkodowania pokrywającego koszty leczenia za granicą, jakie wynikły w związku z jakimś niespodziewanym zdarzeniem podczas wyjazdu. Ubezpieczenie takie obejmuje pokrycie kosztów (odszkodowanie) leków, środków opatrunkowych, opieki ambulatoryjnej, transportu medycznego. Istnieją zapisy w takich ubezpieczeniach, które określają dolny pułap od którego następuje automatyczne pokrycie kosztów leczenia (np.100 euro) a poniżej tej kwoty, poszkodowany sam musi pokryć te koszty a następnie po przedłożeniu firmie ubezpieczeniowej dokumentów za leczenia uzyska odszkodowanie w postaci zwrotu poniesionych kosztów.
Ubezpieczenia turystyczne za granicą oferują w swoim zakresie także zapewnienie transportu osoby poszkodowanej do kraju po wypadku. Ubezpieczenie to ma zastosowanie, gdy po wypadku osoba poszkodowana nie może samodzielnie powrócić do kraju, w wyniku czego konieczne jest zorganizowanie transportu zastępczego połączonego z opieką medyczną podczas podróży. Warto posiadać takie ubezpieczenie, gdyż koszt transportu medycznego z innego kraju, może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. W takiej sytuacji uzyskanie odszkodowania pokrywającego te wydatki staje się nieodzowne.Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej