Młody górnik, który w pierwszych dniach pracy uległ poważnemu wypadkowi pod ziemią, dostanie specjalną rentę, bo może pracować tylko na gorzej płatnym stanowisku.
Sąd Najwyższy zajął się w czwartek skutkami katastrofy górniczej z 18 września 2009 r. w kopalni Wujek w Rudzie Śląskiej. W wyniku wybuchu metanu śmierć poniosło wtedy 20 górników (12 osób na miejscu, osiem w szpitalach), kolejnych ponad 30 odniosło obrażenia i było leczonych z oparzeń. Jednym z nich był młody górnik, który niecałe dwa tygodnie przed tragedią rozpoczął pracę na przodku (I PK 243/14).
Po wypadku leczył się w szpitalach i rehabilitował przez następne półtora roku. Gdy w marcu 2011 r. zgłosił się do pracy, lekarz stwierdził, że jest zdrowy i może pracować na przodku. Młody górnik odmówił jednak takiej pracy i poprosił o wyznaczenie mu stanowiska w bezpieczniejszej strefie. Nadal pracował pod ziemią, ale bliżej wind, którymi w razie potrzeby szybko można wydostać się na powierzchnię.
Po powrocie do pracy górnik złożył pozew o wypłatę 100 tys. zł odszkodowania za wypadek przy pracy oraz 400 zł comiesięcznej renty uzupełniającej jego zarobki obniżone po wypadku. Stało się tak dlatego, że może pracować tylko na gorzej płatnym stanowisku. Sąd pracy odszkodowanie przyznał mu w pełnej kwocie. Odmówił jednak przyznania renty. Podobnego zdania był sąd apelacyjny. Sędziowie uznali bowiem, że lekarz stwierdził pełną zdolność do pracy na przodku. Skoro sam podjął decyzję o pracy na innym stanowisku, nie można obarczać kopalni konsekwencjami takiej decyzji.
Górnik złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, w której dowodził, że renta mu się należy.
Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca uwzględnił skargę kasacyjną górnika i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Poszło właśnie o nieuwzględnienie opinii psychologa, która potwierdza, że wskutek stresu po wypadku pracownik nie może wykonywać wyuczonego zawodu.
– Opisana w art. 444 § 2 kodeksu cywilnego utrata zdolności do pracy zarobkowej nie jest tożsama z definicją niezdolności do pracy zawartą w art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – powiedział Maciej Pacuda, sędzia Sądu Najwyższego. – A tu chodzi o pełny powrót do zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na dotychczasowym stanowisku.
Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej