Właściciele hoteli, pensjonatów i domów wczasowych powinni się ubezpieczyć zarówno na wypadek szkód, które mogą wyrządzić gościom, jak i szkód, które goście mogą im wyrządzić.
Hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, a nawet gospodarstwa agroturystyczne bez względu na rozmiar wymagają podobnej ochrony, gdyż obowiązki ich właścicieli skonstruowane są podobnie. Polisa dla tych firm przyda się nie tylko w szczycie sezonu, ale przez cały czas, kiedy przyjmowani są goście. Niektórzy ubezpieczyciele oferują polisy, które mogą być kupione na krótszy okres niż na rok, ale trzeba pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia mienia wiele ryzyk istnieje przez cały czas. Inaczej jest z odpowiedzialnością wobec gości, która uzależniona jest od ich obecności w hotelu czy pensjonacie.
Jeśli chodzi o ubezpieczenie ryzyk majątkowych, ubezpieczony powinien być przede wszystkim sam hotel. Oznacza to, że ochroną objęty jest budynek i jego wyposażenie w zakresie wszystkich ryzyk zewnętrznego uszkodzenia mienia.
– Rekomendujemy także ubezpieczenie utraty zysku w wyniku przerwy w działalności spowodowanej szkodą majątkową, a także brakiem dostępu do obiektu czy zatruciem pokarmowym, jeżeli w hotelu jest prowadzona działalność gastronomiczna – radzi Antonina Kondrasiuk z Gras Savoye Polska. – Uchroni to hotelarza przed utratą przychodów wynikającą z konieczności zawieszenia działalności na czas napraw czy remontu koniecznych do przywrócenia stanu obiektu sprzed szkody. Taka rekompensata finansowa będzie szczególnie cenna, kiedy hotel trzeba będzie zamknąć w sezonie.
Polisa taka nie jest jednak dostępna dla niewielkich firm, nieprowadzących pełnej księgowości.
Jak mówi Leon Pierzchalski z UNIQA, przy określaniu przedmiotów ubezpieczenia oprócz ubezpieczenia samego budynku wraz z wyposażeniem należy zwrócić szczególną uwagę na ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, do których zalicza się wszelkie stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz hotelowych lub pensjonatów oraz środki niskocenne, czyli nieewidencjonowane rzeczowe składniki majątku, o jednostkowej wartości poniżej 3,5 tys. zł, niezaliczane – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do środków trwałych, np. zastawa stołowa lub ręczniki będące wyposażeniem łazienek hotelowych.
– Właściciel hotelu powinien również mieć ochronę ubezpieczeniową dla wartości pieniężnych, które znajdują się na terenie hotelu lub są transportowane do banku, oraz ochronę dla mienia pracowniczego – radzi Michał Krawczyk z Warty.
Zdarza się, że goście celowo zniszczą mienie hotelu lub spowodują szkodę, będąc od wpływem alkoholu. Każdy oczywiście zakłada, że po wyjeździe gości hotelowych pozostawiają oni pokoje w stanie nienaruszonym. Czasami jednak pobyt klientów kończy się zniszczonymi meblami, uszkodzeniem powierzonego sprzętu czy dewastacją całego pokoju. W takiej sytuacji właściciel hotelu może wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy, w skrajnych wypadkach zdecydować się na drogę sądową i w ten sposób żądać pokrycia strat. To może potrwać dosyć długo, a skuteczność też nie jest zagwarantowana, choćby ze względu na brak środków u byłego już gościa na pokrycie wyrządzonych szkód czy na przedłużające się postępowanie sądowe. W międzyczasie zniszczenia trzeba usunąć, by zachować ciągłość działalności. W takiej sytuacji przydaje się ubezpieczenie mienia, które poza standardowym zakresem obejmuje też ochronę na wypadek szkód spowodowanych przez gości hotelowych. Jeżeli poszkodowany (właściciel hotelu) dokonał zgłoszenia szkody ze swojej polisy ubezpieczeniowej, po dokonaniu wypłaty ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od podmiotu lub osoby, która spowodowała szkodę. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest indywidualnie przez ubezpieczyciela i zależy od różnych czynników, m.in. rodzaju zdarzenia, okoliczności jego wystąpienia czy wysokości roszczenia. Regresy realizowane są do trzech lat od momentu zgłoszenia szkody – mówi Rafał Klepuszewski z Liberty Ubezpieczenia.Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej