Firmy ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę odszkodowania od stanu zużycia budynku, choć prawo wyraźnie na to nie pozwala.
Sąd Najwyższy będzie musiał rozstrzygnąć tę ważną w praktyce kwestię. Teraz poszkodowani dostają pieniądze, które nie wystarczają na remont.
Taki problem ma Mariusz Ż. spod Kraśnika, któremu 21 czerwca 2013 r. wichura zerwała dach z obórki. Biegli wyliczyli szkodę na 16,5 tys. zł, ale PZU SA wypłaciło mu tylko 2,2 tys. zł. Pomniejszyło szkodę o ponad 80 proc. zużycia technicznego budynku, które było uwzględnione przy wykupie polisy, zresztą obowiązkowej.
Sąd rejonowy nakazał PZU zapłacenie różnicy, czyli 14,3 tys. zł, uznając, że wysokość szkody to koszt przywrócenia stanu poprzedniego, tj. odbudowania dachu, a można to osiągnąć, tylko używając pełnowartościowych materiałów i usługi. Stopień zużycia został uwzględniony przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, a szkoda i odszkodowanie się w niej mieszczą.
PZU złożyło apelację, argumentując, że odszkodowanie powinno być zmniejszone nie tylko o zużycie budynku po wykupieniu polisy, o czym mówi art. 68 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ale także zużycie istniejące w dniu zawarcia umowy. I co do tej ostatniej kwestii Sąd Okręgowy w Lublinie (sędziowie Iwona Tchórzewska, Anna Ścibor-Kozak i Joanna Misztal-Konecka) powziął wątpliwości.
W pytaniu prawnym do SN SO wskazał, że choć ustawa przewiduje dwie metody ustalania wysokości szkody: jedną, gdy budynek nie jest odbudowywany, i nieco inną, gdy to ma nastąpić, przepisy nie mówią, jaki wpływ ma zużycie ubezpieczonego budynku na wysokość odszkodowania.
W przypadku pomniejszania odszkodowania o procent zużycia właściciel musiałby dopłacać do remontu, ale ogólna zasada prawa cywilnego (a ubezpieczenia są jego elementem) jest taka, że naprawienie szkody obejmuje całą stratę, ale nic więcej.
Prof. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza mówi „Rzeczpospolitej", że kwestia ustalenia odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia budynków od lat budzi wątpliwości. Przepisy są bardzo niejasne i trudno z nich wywnioskować, czy przy ustaleniu wysokości szkody na podstawie cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń można uwzględniać faktyczne zużycie budynku i poszczególnych jego części. Podobną kwestią, tyle że dotyczącą obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, zajmował się SN, podejmując 12 kwietnia 2012 r. uchwałę w siedmioosobowym składzie, że ubezpieczyciel ma wypłacać odszkodowania obejmujące celowe koszty nowych części, ale gdy wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, może obniżyć wypłatę o ten wzrost.
Sygnatura akt III CZP 71/15Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej