Będzie łatwiej dostać zadośćuczynienie po utracie członka rodziny. Trwa jednak spór o wysokość wypłaty.
Po zmianach zamiast walczyć o rekompensatę przed sądem, mieliby oni dostawać zryczałtowane świadczenie roboczo nazwane „powetowaniem”. Eksperci przeanalizowali przeszło 3,5 tys. prawomocnych wyroków sądów powszechnych. Na tej podstawie powstała tabela zawierająca średnią wysokość tych świadczeń. Z wyliczeń wynika, że po śmierci męża, żona mogłaby liczyć na 75 tys. zł świadczenia, a niepełnoletnie dziecko (do 13. roku życia) po śmierci rodzica otrzymywałoby świadczenie w wysokości 80 tys. zł. W prace jest już zaangażowane Ministerstwo Sprawiedliwości, które przewiduje zmiany w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi teraz podstawę do żądania zadośćuczynienia od sprawcy wypadku. Po nowelizacji odwoływałby się do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w myśl której stawki „powetowania” ustalałby odpowiedni minister w drodze rozporządzenia. Na etapie prac pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące stawek zadośćuczynienia. – Pod koniec prac Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła wyliczenia dotyczące wypłat w drodze uznania i ugód – – Różnice w wysokości przeciętnych świadczeń wynoszą nawet ponad 20 tys. zł na niekorzyść poszkodowanych. Różnice wynikają z tego, że ubezpieczyciele do średniej wliczają nie tylko świadczenia przyznane na mocy wyroków sądów, ale także niższe wypłaty wynikające z uznania roszczeń czy ugód zawieranych z bliskimi ofiar wypadków.


Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej