To uchwała siemioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pod przewodnictwem jej prezesa sędziego Tadeusza Erecińskiego, o bardzo dużym znaczeniu dla poszkodowanych w wypadkach. Przecina ona trwający od lat spór w orzecznictwie. O jego wyjaśnienie wystąpiła Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że rozbieżność ta dotyczy zarówno pokrycia kosztów leczenia, jak i sytuacji, gdy poszkodowany występuje o wyłożenie z góry kwoty na leczenie czy rehabilitację zarówno w tzw. postępowaniu likwidacyjnym jak i sądowym.
Zakłady ubezpieczeń broniły się w takich wypadkach, że skoro poszkodowany ma prawo do świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to powinien korzystać z nich w pierwszej kolejności.
W praktyce łatwiej zwrot kosztów leczenia prywatnego uzyskują nieobjęci ubezpieczeniem społecznym niż ci, którzy wymagają świadczeń niewchodzących w obszar usług finansowanych przez NFZ. Z drugiej strony część sądów wskazywała, że nie można inaczej traktować ubezpieczonych w ramach NFZ, a inaczej osób nieobjętych takimi świadczeniami.
Wielokrotnie sądy uznawały, że do uznania celowości refundacji prywatnego leczenia trzeba ustalić, iż w ramach uspołecznionej opieki medycznej poszkodowany nie mógłby się leczyć w krótkim czasie lub w wystarczającym zakresie.
Dodajmy, że zgodnie z art. 444 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W ocenie rzecznika finansowego niesprawiedliwa byłaby jego wykładnia uzależniająca sfinansowanie leczenia od możliwości pokrycia go z pieniędzy publicznych.


Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej