AKTUALNOŚCI


Zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny z urzędowej tabeli. ....


Już nie trzeba będzie wykazywać winy szpitala, by dostać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. ....


Celowe i uzasadnione koszty leczenia poszkodowanego w wypadku, także poza NFZ, mogą być pokryte z polisy komunikacyjnej....


By otrzymać odszkodowanie za obniżenie wartości terenu po zmianie jego przeznaczenia, trzeba wykazać szkodę...


Ubezpieczyciele obniżają albo całkowicie odmawiają wypłaty, gdy pasażer wsiadł do samochodu z nietrzeźwym za kółkiem. Sądy bywają surowsze. ...


Przedsiębiorca może wystąpić przeciwko pracownikowi o odszkodowanie, gdy zostały spełnione ustawowe przesłanki jego odpowiedzialności za uszczerbek wyrządzony w firmowym mieniu....


Ubezpieczając pracownika na życie, warto zadbać, aby uposażonymi były osoby, które miałyby prawo do odprawy pośmiertnej....


Ubezpieczyciele oferują polisy, które chronią na wypadek roszczeń zasądzonych pracownikom przez sąd....


Można żądać zapłaty, tylko jeżeli zbyt długi proces naruszył wolność, dobre imię czy zdrowie podsądnego....


Co roku tysiące poszkodowanych w wypadkach ma problemy z uzyskaniem zadośćuczynienia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego....


Żołnierze ranni w misjach zagranicznych mają prawo nie tylko do wojskowego uposażenia i odszkodowania, ale także do zadośćuczynienia....


Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja...

Skarb Państwa ma wypłacić mężczyźnie z Puław 30 tys. zł odszkodowania...


Firmy ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę odszkodowania od stanu zużycia budynku, choć prawo wyraźnie na to nie pozwala....


Właściciele hoteli, pensjonatów i domów wczasowych powinni się ubezpieczyć zarówno na wypadek szkód....


Renta od pracodawcy a wypadek przy pracy....


Pracodawca, który odmawia ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego uprzednio podczas zwolnień grupowych, musi liczyć się z zapłatą mu odszkodowania....
Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej